Institutions, Politics, Performance

24-28th September 2015, Green Park (Mavrommateon 22), Athens, Greece Preliminary conference programme here Keynote Speakers: Athena Athanasiou, Denise Ferreira Da Silva, Stefano Harney, Alexandros Kioupkiolis, Bojana Kunst, Isabell Lorey, Gerald Raunig, Vassilis Tsianos

Organised by: Gigi Argyropoulou & Hypatia Vourloumis

In collaboration with Sofia Dona, Eleni Kalara, Evi Kalogiropoulou, Melina Markaki, Vassilis Noulas, Kostas Tzimoulis

Special Thanks to Natassa Siouzouli, Amit S. Rai, Katerina Antonaki, Karolina Kallikourdi, Vassiliki Dimou, Christina Katsari, Despina Panagiotopoulou, Effi Yiannopoulou, Stefanos Mondelos & Mohamed for their amazing help in the space